Usługi listowe

Co to jest list polecony? List polecony - list, handed adresatowi za pokwitowaniem, w tym nadawcy na ręce wydawane jest pokwitowanie. To ma duże znaczenie, na przykład, w toku postępowania, gdyż w tym przypadku ma miejsce fakt wysłania listu.

Co to jest list polecony
Spis treści:

GLOBAL Expres

Kalkulator GLOBAL Expres

Kraje pozaeuropejskie

  • do 500g = Cena : 41,00 zł
  • do 1000g = Cena : 48,00 zł
  • do 1500g = Cena : 55,00 zł
  • do 2000g = Cena : 62,00 zł

Kraje europejskie (łącznie z Turcją)

  • do 500g = Cena : 36,00 zł
  • do 1000g = Cena : 43,00 zł
  • do 1500g = Cena : 50,00 zł
  • do 2000g = Cena : 57,00 zł

PRZESYŁKI LISTOWE I PACZKI POCZTOWE

We wszystkich kategoriach przesyłek pocztowych zakazane jest wysyłanie: - przedmiotów, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich; - narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia; - dokumentów mających charakter korespondencji bieżącej i osobistej wymienianych między osobami innymi niż nadawca i adresat lub osoby z nimi zamieszkujące; - materiałów wybuchowych, łatwopalnych, zapalnych, broni lub innych niebezpiecznych towarów; - rozbrojonych wybuchowych urządzeń i sprzętu wojskowego, w tym rozbrojonych granatów, pocisków i innych podobnych przedmiotów, jak również replik tych urządzeń i przedmiotów; - substancji promieniotwórczych i substancji wywołujących zakażenie; - przedmiotów nieprzyzwoitych i niemoralnych; - przedmiotów podrobionych i pirackich kopii; - przedmiotów, których przywóz lub obrót jest zabroniony w kraju przeznaczenia.

Poczta Polska S.A. przyjmuje nierejestrowane przesyłki listowe oraz przesyłki polecone do wszystkich krajów i terytoriów świata, z wyjątkiem poleconych worków M adresowanych do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

SDR (SDR – w języku angielskim, DTS – w języku francuskim) – „Specjalne Prawa Ciągnienia” - jednostka walutowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego stosowana w zagranicznym obrocie pocztowym. Kurs SDR do PLN (złotego olskiego) jest ustalany przez Narodowy Bank Polski i podawany w tabeli kursów walut tego banku.

Niedozwolone jest umieszczanie w paczkach pocztowych bez zadeklarowanej wartości, wymienianych między krajami przyjmującymi paczki z zadeklarowaną wartością: monet, banknotów, waluty lub jakichkolwiek walorów płatnych na okaziciela, czeków podróżnych, platyny, złota lub srebra, przetworzonych lub nie, kamieni szlachetnych, biżuterii i innych przedmiotów wartościowych.

Informacje
27.12.2017
14.12.2017
08.12.2017
07.12.2017