Pocztex Poczta Polska

 • Pocztex Kurier Miejski

Przesyłki nadane w serwisie doręczane są w dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminach liczonych od momentu odbioru przesyłki przez kuriera:
– do 3 godzin – w granicach administracyjnych miasta powiatowego albo na prawach powiatu, gdy nadanie nastąpiło do godz. 17:00
– do 4 godzin – poza granicami administracyjnymi miasta nadania, gdy nadanie nastąpiło do godziny 16:00. Odległość miejscowości, w której dokonuje się odbioru od miejscowości doręczenia nie może być większa niż 40 km. Techniczne szczegóły realizacji serwisu zawarte są w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Pocztex Kurier Miejski do 4 godzin”.

Przesyłka nadana po godzinach, o których mowa powyżej doręczana jest w następnym dniu, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, do godziny 10:00.

Przesyłki nadawane są i doręczane w tym samym dniu. Serwis świadczony jest w wyznaczonych relacjach określonych w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Pocztex Kurier Krajowy&rdquo.

 • Pocztex Kurier Bezpośredni

Przesyłki przyjmowane są i doręczane na warunkach ustalanych indywidualnie dla każdej przesyłki przy przyjęciu zlecenia.

 • Pocztex Ekspres 24

Przesyłki doręczane są w następnym dniu, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem nadania w miastach wojewódzkich do godziny 17:00 w siedzibie nadawcy lub do godziny 15:00 w pozostałych przypadkach. Termin doręczenia przesyłek niestandardowych jest terminem przewidywanym natomiast terminem gwarantowanym jest doręczenie przesyłki w drugim dniu roboczym.

 • Pocztex Kurier 48

Przesyłki doręczane są najpóźniej w drugim dniu po dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem nadania do godziny 15:00 w placówce pocztowej uzgodnionej w ramach zawartej z Pocztą Polską pisemnej umowy.

śledzenie przesyłki priorytetowej pismo

Usługi dodatkowe Pocztex

 • Dokumenty zwrotne
 • Doręczenie do 90 minut
 • Doręczenie do 8:00*
 • Doręczenie do 9:00
 • Doręczenie do 12:00
 • Doręczenie na wskazaną godzinę*
 • Doręczenie po godzinie 17:00*
 • Doręczenie do rąk własnych
 • Doręczenie we wskazanym dniu
 • Odbiór/doręczenie w sobotę
 • Odbiór w punkcie
 • Ostrożnie
 • Pobranie
 • Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu
 • Potwierdzenie odbioru
 • Sprawdzenie zawartości
 • Wartość
 • Wielopaczkowość
 • Odbiór/doręczenie 20:00 – 7:00
 • Odbiór/doręczenie w niedzielę/święto

– zawartości
– formy
– masy
– wielkości

Poczta Polska oferuje opakowanie o wymiarach 25 cm x 35 cm, dla przesyłek o masie do 1 kg . Koperta jest dostępna u kuriera i w placówkach pocztowych. Dodatkowo opłaty za przesyłki nadane w opakowaniu firmowym Pocztex są atrakcyjniejsze cenowo – szczegóły w 

Opakowanie firmowe Pocztex

Nadawca może nadać przesyłkę bez opakowania lub częściowo opakowaną (z wyjątkiem przesyłek z zadeklarowaną wartością), jeżeli przesyłane w ten sposób rzeczy nie są narażone na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych ani nie mogą uszkodzić innych przesyłek.

Informacje
27.12.2017
14.12.2017
08.12.2017
07.12.2017